Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Căn Bản
1
Word
2
3
Excel
4
Powerpoint
5
Dreamweaver
6
Access1

THI TỰ DO NGÀY 12/7/2009

Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
DE 246 13.00-17.00 15/07 29/07 Cấp tốc
F 246 17.00-19.00 15/07 14/08
HI 357 07.00-11.00 16/07 30/07 Cấp tốc
N 357 19.00-21.00 16/07 15/08
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
AB 246 07.00-11.00 15/07 29/07 Cấp tốc
CJ 234567 11.00-17.00 15/07 30/07 Cấp tốc
G 246 19.00-21.00 15/07 14/08
HI 357 07.00-11.00 16/07 30/07 Cấp tốc
KL 357 13.00-17.00 16/07 30/07 Cấp tốc
M 357 17.00-19.00 16/07 15/08
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
AB 246 07.00-11.00 15/07 29/07 Cấp tốc
DE 246 13.00-17.00 15/07 29/07 Cấp tốc
CJ 234567 11.00-17.00 15/07 30/07 Cấp tốc
G 246 19.00-21.00 15/07 14/08
KL 357 13.00-17.00 16/07 30/07 Cấp tốc
N 357 19.00-21.00 16/07 15/08
O CN 07.30-17.00 19/07 09/08 Cả Ngày
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
AB 246 07.00-11.00 15/07 29/07 Cấp tốc
DE 246 13.00-17.00 15/07 29/07 Cấp tốc
CJ 234567 11.00-17.00 15/07 30/07 Cấp tốc
F 246 17.00-19.00 15/07 14/08
G 246 19.00-21.00 15/07 14/08
HI 357 07.00-11.00 16/07 30/07 Cấp tốc
KL 357 13.00-17.00 16/07 30/07 Cấp tốc
M 357 17.00-19.00 16/07 15/08
N 357 19.00-21.00 16/07 15/08
O CN 07.30-17.00 19/07 09/08 Cả Ngày
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
AB 246 07.00-11.00 15/07 29/07 Cấp tốc
DE 246 13.00-17.00 15/07 29/07 Cấp tốc
CJ 234567 11.00-17.00 15/07 30/07 Cấp tốc
F 246 17.00-19.00 15/07 14/08
G 246 19.00-21.00 15/07 14/08
HI 357 07.00-11.00 16/07 30/07 Cấp tốc
KL 357 13.00-17.00 16/07 30/07 Cấp tốc
M 357 17.00-19.00 16/07 15/08
N 357 19.00-21.00 16/07 15/08
O CN 07.30-17.00 19/07 09/08 Cả Ngày
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
AB 246 07.00-11.00 15/07 29/07 Cấp tốc
DE 246 13.00-17.00 15/07 29/07 Cấp tốc
CJ 234567 11.00-17.00 15/07 30/07 Cấp tốc
F 246 17.00-19.00 15/07 14/08
G 246 19.00-21.00 15/07 14/08
HI 357 07.00-11.00 16/07 30/07 Cấp tốc
KL 357 13.00-17.00 16/07 30/07 Cấp tốc
M 357 17.00-19.00 16/07 15/08
N 357 19.00-21.00 16/07 15/08
O CN 07.30-17.00 19/07 09/08 Cả Ngày

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI

178 ĐỢT 1

» Phòng máy hiện đại - multimedia - ADSL

» Đào tạo và cấp chứng chỉ tin học quốc gia A.B với nhiều hình thức

» Tổ chức các kỳ thi cấp chứng nhận từng học phần

» Giảng dạy theo hợp đồng với các cơ quan, trường học

» Nhiều hướng chọn lựa cho chứng chỉ B : quản trị dữ liệu, đồ họa, thiết kế Web

TIN VẮN

 

Liên Kết:

Search