Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

=>Giảng dạy sinh viên không chuyên tin trường ĐHSPTPHCM

=>Thường xuyên tham gia, giới thiệu giáo viên giảng dạy Tin Học cho các dự án đào tạo Tin Học

=>Quản trị mạng máy tính toàn trường

=>Tư vấn, kiểm định chất lượng Tin Học giúp các Công ty tuyển dụng

 

 

» Phòng máy hiện đại - multimedia - ADSL

» Đào tạo và cấp chứng chỉ tin học quốc gia A.B với nhiều hình thức

» Tổ chức các kỳ thi cấp chứng nhận từng học phần

» Giảng dạy theo hợp đồng với các cơ quan, trường học

» Nhiều hướng chọn lựa cho chứng chỉ B : quản trị dữ liệu, đồ họa, thiết kế Web

TIN VẮN

 

Liên Kết:

Search