Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Đề thi mẫu Word
Đề thi mẫu Tin Học Căn Bản

ĐỀ THI MẪU

Đề thi mẫu Excel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Phòng máy hiện đại - multimedia - ADSL

» Đào tạo và cấp chứng chỉ tin học quốc gia A.B với nhiều hình thức

» Tổ chức các kỳ thi cấp chứng nhận từng học phần

» Giảng dạy theo hợp đồng với các cơ quan, trường học

» Nhiều hướng chọn lựa cho chứng chỉ B : quản trị dữ liệu, đồ họa, thiết kế Web

TIN VẮN

 

Liên Kết:

Search