Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

CHỨNG CHỈ A

Mục tiêu đào tạo: Người được cấp chứng chỉ có khả năng sử dụng máy tính, sử dụng thuần thục các dịch vụ Internet, có kiến thức căn bản và sử dụng được các phần mềm văn phòng.

    3 học phần bắt buộc là:  Tin học căn bản, Winword,  Excel

và 1 học phần tự chọn 1 trong 3 học phần sau:

Access 1, Thiết kế Web, Powerpoint

CHỨNG CHỈ B

Người được cấp chứng chỉ có kiến thức tin học chuyên sâu, có thể áp dụng vào công việc chuyên môn hằng ngày, có khả năng tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng.

Có nhiều hướng chọn lựa theo nhu cầu và sở thích người học

Hướng cơ sở dữ liệu và lập trình ứng dụng

HƯỚNG THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB

Hướng Tin học Giáo dục

Hướng đồ họa ứng dụng

 

» Phòng máy hiện đại - multimedia - ADSL

» Đào tạo và cấp chứng chỉ tin học quốc gia A.B với nhiều hình thức

» Tổ chức các kỳ thi cấp chứng nhận từng học phần

» Giảng dạy theo hợp đồng với các cơ quan, trường học

» Nhiều hướng chọn lựa cho chứng chỉ B : quản trị dữ liệu, đồ họa, thiết kế Web

TIN VẮN

 

Liên Kết:

Search